YOGASTUDIO   PAUL BRAAKSMA

School voor Yogasana’s  
Een yogaschool die gespecialiseerd is in het doen en uitwerken van de yoga-asana’s.
 Asana’s zijn lichaamshoudingen die worden aangenomen, met als doel het lichaam kracht, 
structuur, flexibiliteit en ontspanning aan te leren, waarbij een bewust, ruim en vrij lichaamsgevoel 
ontwikkelt kan worden.
De benaderingswijze van deze yoga is om via lichamelijke oefeningen 
en gerichte ademhaling tot een duidelijk en helder lichaamsbewustzijn te komen. 
De lessen zijn voornamelijk gericht op het aanleren van een juiste manier van bewegen, 
waarbij aspecten als aandacht en adembewustzijn een belangrijke rol spelen. 
Een gevolg hiervan kan zijn dat het denken in een rustiger en helderder vaarwater kan komen. 
Bovendien leer je van deze yoga methode om langdurig actief bezig te kunnen zijn met een minimum aan inspanning. 
Critical Alignment Yoga 
Critical Alignment is in gang gezet en ontwikkeld door yogadocent Gert v Leeuwen.
School voor Yogasana’s onder leiding van Paul Braaksma heeft al ruim 25 jaar ervaring met deze 
stijl welke uitermate geschikt is voor iedereen die oude en geconditioneerde  (bewegings) patronen wil doorbreken. 
Critical Alignment yoga kenmerkt zich voornamelijk door een “no-nonsense” cultuur met een 
doelgerichte en educatieve wijze van les geven. 
Deze praktische en onderzoekende manier van werken kan leiden tot effectieve veranderingen 
van het lichaam en kan uiteindelijk resulteren in een bewust en vrij lichaamsgevoel.
Yoga-asana’s doen en uitwerken staat centraal in de lessen. 
De asana’s zijn lichaamshoudingen gecombineerd met ademhalingstechnieken.
Vanuit het verkregen inzicht wordt gewerkt aan lichaams alignment door middel 
van heldere en bewuste verbindingsstructuren.
Door deze structuren voelbaar te maken ontstaat er een andere lichaamsbeweging en beleving die 
spanning aan het licht brengt en voelbaar maakt en vervolgens doorbroken kan worden.
Praktisch gezien kan deze verandering een positieve uitwerking hebben 
op het totale mentale en fysieke functioneren. 
Ook heeft deze yoga een therapeutische waarde. Behalve het ontspannende 
effect van de oefeningen werkt deze vorm van yoga ook corrigerend op onze lichaamshouding. 
Zo kunnen veel voorkomende klachten aan b.v. nek, schouders, rug en bekken 
en ook aandoeningen van psychosomatische aard, voorkomen, verlicht of verholpen worden.
De lessen zijn intensief en er is ruimte voor individuele aandacht en correcties.
Naast de reguliere lessen is er een yoga-therapie (CAT) programma, 
speciaal ontwikkeld voor mensen met (chronische) rug - en CANS klachten.
Een intake hiervoor is noodzakelijk.