YOGASTUDIO   PAUL BRAAKSMA

--------------------------------------------

Adembewustzijn is van wezenlijk belang in ons bestaan
en is bepalend voor hoe we ons voelen.

Ademhalen staat voor leven
Bewust ademhalen staat voor bewust leven

Pranayama gaat over bewust leren ademhalen


Meditatie

7x op donderdagavond

vanaf 17 maart t/m 28 april 2016
19.45 - 21.00 uur 

 

Inhoud :

Inzet van de meditatie lessen is om via een stabiele zitpositie de confrontatie met spanning aan te gaan
en vervolgens te ontdekken hoe deze weerstand te neutraliseren is.
Leven is spanning!


De maatschappelijke en culturele druk die van kinds af aan op ons wordt uitgeoefend
heeft als effect dat we verstrikt kunnen raken in verwachtingen over onze sociale en persoonlijke positie in het leven.
Wellicht heeft het mysterie van het leven iets anders voor ogen en in petto voor ons
 in plaats van het constant nastreven van een goede persoonlijke ontwikkeling,
inclusief onze aangeleerde meningen en andere overtuigingen.


Het iets wat opgelegde idee dat we aan onze eigen en andermans verwachtingen moeten kunnen voldoen
 en ons moeten leren identificeren met onze persoonlijke uitingsvorm kan leiden
 tot interne conflict situaties wat onrust en lichamelijke spanningen genereert en zich vastzet in onze spieren.
Het gevolg hiervan is dat er fysieke en energetische blokkades ontstaan
 wat ons lichamelijke functioneren en de waarneming van het denken en voelen vaak negatief be´nvloedt.


Het idee dat we ergens bij moeten horen en iets zijn (geworden) en ons beroepen op wat we weten (kennis),
 is in principe allemaal aangeleerd gedrag waar we makkelijk verstrikt in kunnen raken.


We zijn met zĺn allen eigenlijk maar tijdelijk op bezoek op een prachtig logeeradres
en we laten ons makkelijk strikken (indoctrineren) door allerhande tradities
die onze voorouders door eigen onwetendheid in elkaar hebben geknutseld.
Wellicht dat naast specifieke geloofsovertuigingen, de economie en geld
onze belangrijkste drijfveren zijn geworden met alle nadelige gevolgen van dien.
Dit heeft ons in de situatie gebracht dat we er in zijn gaan geloven dat deze middelen
voor de zogenaamde vooruitgang zorgen en ons ook gelukkig,
liefdevol en vrij van geest maken (de bekende wortel die ons wordt voorgehouden).


Wat mij hierover te binnen schiet is dat dit zogenaamde wenselijke effect een farce is.
We trekken alles uit de kast als mensensoort om de totale overheersing te bereiken over dat wat juist zorg voor ons draagt.
Hiermee bedoel ik de samenhang en kracht zeg maar het mysterie van het grote bestaan
wat gedeeltelijk (naast het onzichtbare) wordt vertegenwoordigd door de schoonheid van dit aardse verblijf.

Meditatie is de weg terug naar huis.
Een weg om te leren invoelen hoe we ons steeds weer laten leiden door vast te grijpen aan onze
aangeleerde schijnveiligheden en toekomstperspectieven waarvoor we ons denken inzetten,
omdat we nu eenmaal op dit spoor zijn gezet. 

We vereenzelvigen ons met het idee dat we vanuit het verleden de toekomst in leven,
waardoor we de schoonheid, de stilte, de samenhang tussen innerlijke en uiterlijke ervaring
vanuit de directe beleving van het bestaan aan ons voorbij laten gaan.

Als het denken de zintuiglijke waarneming be´nvloedt missen we de directe ervaring in het heden.
Dan varen we mee op onze veronderstellingen voortkomend uit oude denkpatronen die de werkelijkheid te kort doet.

Uit het directe ervaren van stilte komt het gevoel van (eigen)waardigheid, wijsheid en vrijheid voort
zodat liefde en geluk niet meer aan bepaalde voorwaarden hoeft te voldoen.
Het is de levenskunst om achter je denken te gaan zitten en zo te ontdekken hoe je met je spanning, 
anders gezegd met je persoonlijkheid hebt ge´dentificeerd.


Deze uitdaging  kun je zien als een andere manier van ontwikkelen,
waarbij je onbevooroordeeld en zonder vragen op zoek gaat naar de essentie van je persoonlijkheid
die grotendeels bestaat uit de samenhang van
terugkerende en vaak problematische denkpatronen en fysieke spanning.


Praktisch
Om achter de schermen te kunnen leren waarnemen en te ontdekken waar je bewust of onbewust aan vast houdt
is het als eerste van belang verbinding te maken met de interne opwaartse lichaamsdynamiek
die ondersteund wordt door zwaartekracht en ruimte, zodat er bewuste aandacht voor de ademhaling ontstaat.

Via de ademhaling gaan we de directe ervaring van het voelen in.
Op dit punt aangekomen moeten we maar zien wat zich voordoet.
We oefenen wat dat betreft om toeschouwer te worden van alles wat zich laat zien
(verrassing dus!).

Uiteindelijk doorziet de toeschouwer zijn levensspel zoals het zich ontvouwt voor ieder als individu,
waarbij de negatieve impulsen van spanning zich vertalen naar een positieve uitdaging,
zodat je de probleemsfeer van bijvoorbeeld iets pijnlijks vanuit onderzoek kunt leren relativeren en doorzien.

Ik heb er zin in en wellicht is dit een interessant thema voor de zomerworkshop in Frankrijk.

Wie doet er mee ?


Enige yoga of yoga-therapie ervaring wordt wel aanbevolen bij deelname aan deze meditatie lessen.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden per mail.

De kosten bedragen 75,- euro