YOGASTUDIO   PAUL BRAAKSMA

 

       

                  Critical Alignment Therapie  (CAT)
 

  -   CANS klachten (arm, nek en schouders)
- Onderrugklachten, chronische rug klachten
- Klachten gerelateerd aan stijfheid of pijn in spieren
- Ademhalingsproblemen, stress en angst gerelateerde klachten
 - Burn-out klachten en andere spanningsklachten


Wel eens gedacht aan  Yoga therapie!

    Doeltreffend en effectief!  

 

Wat is RSI (repetitive strain injury)
Het begrip RSI werd in Nederland veelal gebruikt voor specifieke en aspecifieke klachten,
welke kunnen ontstaan door langdurig stilzitten in eenzelfde houding, gecombineerd met een eenzijdig en zich herhalend bewegingspatroon van de armen, polsen, handen en vingers.
De klachten manifesteren zich vaak door middel van pijn, tintelingen
en/of slapend gevoel in armen, handen of vingers.
De klachten kunnen samen gaan met pijn in de bovenrug, schouders en nek.


Tegenwoordig worden bovengenoemde problemen omschreven als:
CANS ( complaints of Arm, Neck and/or Shoulder) oftewel arm, nek en schouderklachten.
Afhankelijk van ons lichaamsgebruik kunnen  zich meerdere rug gerelateerde klachten voordoen. Wanneer spieren in de rug overmatig belast worden (actief of statisch) kan de wervelkolom onder druk komen te staan en hierdoor zijn stabiliserende functie minder goed uitvoeren. Dit kan leiden tot moeheid, rusteloosheid en fysiek ongemak.
Denk bijvoorbeeld aan krachtsverlies, stijfheid, pijn en irritatie aan gewrichten.

De behandelingsmethode
De behandeling is gebaseerd op een  methode, ontwikkeld door yogadocent Gert van Leeuwen.
Het uitgangpunt is om door middel van specifieke oefeningen invloed uit te oefenen op het ontstaansgebied van de klachten.
Uit de praktijk blijkt dat het merendeel van de klachten ontstaat door een dwangstand van de bovenrug, schouders en nek gecombineerd met stress.
De oefeningen zijn zo ontworpen dat ze tot verandering kunnen leiden in de stand van de wervelkolom.

Het oefenen is zo opgebouwd dat er eerst wordt gewerkt aan ontspanning en bewustwording, waardoor gaandeweg een nieuwe beweging kan worden ingezet.
Het doel van het oefenprogramma is er op gericht om de gehele rug, nek en schouders weer terug te brengen in hun natuurlijke stand en bewegingsmogelijkheden.

Dit kan leiden tot herstel van overdracht van de prikkels in de zenuwbanen en de bloedsomloop.
Uiteindelijk beoogt de therapie een gezond gebruik van de ledematen waarbij alle werkzaamheden mogelijk zijn.

Ondanks de goede resultaten die behaald worden is de therapie er niet onmiddellijk op gericht om binnen een afgerond termijn tot een genezend resultaat te komen.
De duur van de therapie is geheel afhankelijk van de aard en intensiviteit van de klachten
en de manier waarop de deelnemer zichzelf en de therapie benadert.
Het kan gezien worden als een fysiek en mentaal veranderingsproces,
waarbij stapsgewijs gewerkt wordt aan verbetering door middel van ontspanning, mobiliteit en krachtsopbouw.

Intakegesprek op afspraak
Een intakegesprek gaat vooraf aan de deelname van de therapie.
Het intake gesprek is bedoeld om een juist beeld te krijgen van de klachten,
om inzicht en duidelijkheid te verschaffen over de werkwijze en om de rug te
diagnosticeren in het perspectief van de therapie.

Deelname
De therapie is voor iedereen toegankelijk die last heeft
van bovengenoemde klachten en is niet leeftijdsgebonden.
Het is ook mogelijk om preventief  mee te doen.
De therapie is met name geschikt voor hen die dagelijks langere tijd stilzitten en
voor sporters die hun lichaam willen onderhouden (ook bij overbelasting).

Boek
Wilt u meer weten over deze methode, dan kan verwezen worden naar het boek
“ Critical Alignment
Yoga", een methode waarmee je aan het werk kunt”.
In dit boek zet schrijver Gert van Leeuwen de CA yoga en therapie waarin theorie en praktijk hand in hand gaan uiteen.
 

Tijden
Therapielessen:        Maandag :       20.00 – 21.00 uur

                                       Woensdag:       20.00 – 21.00 uur (ook onefit)
                                           
                                     
Donderdag:       18.00  –  19.00 uur  (ook onefit)

                                            Vrijdag:        12.00 -  13.00 uur  (ook onefit)
 

Kosten
Intakegesprek  (1 uur)         70,-  

Losse therapie  les                20,-    

Trajectkaart  (7  lessen)      120,-    (2 maanden geldig)

Individuele les  (1 uur)       70,-     ( op afspraak overdag)

Een proefles voor deze therapielessen is niet mogelijk!


School voor Yogasana's
Rustenburgerstraat 233/hs
1
073 GB  Amsterdam

voor info, brochure of afspraak intake:  / 06 24 62 9870
E-mail:
criticalalignment@xs4all.nl